Back to All Events

Satsang with Kosi - Croatia

  • Hotel DUJAM 27 Velebitska ulica Split, Splitsko-dalmatinska županija, 21000 Croatia (map)

Nalazimo se u svetom prostoru satsanga da otkrijemo ono što je oslobođeno od patnje, oslobođeno od naših okolnosti, oslobođeno čak i od naših ideja slobode, prosvjetljenja ili stanja svijesti. Jednostavno i direktno upućivanje učenja Sri Ramane Maharshija pruža neposrednost buđenja i podržava direktno otkriće slobode u srži tvoga bića. Možeš izravno i prisno ostvariti sreću i slobodu srži svoje prirode.

Život je bolan i bol koju osjećaš stvara opažaje, emocije i misli. Većina ljudi čak nije ni svjesna koliko sami sudjeluju u stvaranju vlastite patnje. Ti, zapravo, trebaš vježbati patnju da bi se ona nastavila. Obično , tvoje misli skreću sa tvojih okolnosti na tvoju bol, tvoju budućnost, tvoju prošlost i na sve različite strategije koje stvaraš da bi se zaštitio i da biste izbjegao ono što ne želiš.

Također, mogao bi beskrajno dugo razmišljati kako da se riješiš boli ili pokušavati smisliti kako zaustaviti beskrajan vrtlog misli koje se roje u tvom umu. Mogao bi se aktivno uključiti u beskrajan proces okrivljavanja ljudi u svom životu zbog patnje koju oni uzrokuju ili patnje stvorene neželjenim okolnostima- rijetko ćeš zastati i primijetiti da si vjerojatno jedino ti odgovoran za stvaranje negativnosti koju doživljavaš.

Prirodna sklonost uma je da pridaje pažnju emocijama, opažajima, pričama koje se pojavljuju u umu…mislima o tvojoj  boli, okolnostima , ljudima u tvom  životu i svemu onome što ti zamisliš , iz svoje egocentrične perspektive  protumačiš kako se tu radi o tebi i o njima. Ovaj ciklus koji nikada ne prestaje je jednostavno iscrpljujuć.

Svaki susret sa Kosi predstavlja mogućnost da se ovo završi. Otkriće koje nudi njeno učenje je najveći od svih darova i otvara tvoj um i tvoje  srce neopisivoj prisutnosti oslobođenoj svakog osjećaja, misli, okolnosti, iskustva i stanja svijesti

Ne postoji format, formula ili metodologija za satsang, to je susret-u-trenutku da bi se propitalo najdublje pitanje: „ Tko si ti …uistinu?“

Kosi potvrđuje živuću slobodu unutar tebe i izaziva te da zaroniš u vlastitu direktnu potragu (propitivanje).

Donacija 10EUR zatraži. Svi su dobrodošli.

Molimo Vas obavijestite nas ukoliko dolazite ....
(Please let us know if you are coming....)

Name *
Name
Please let us know if you will be attending.

Satsang with Kosi

We meet in the sacred space of satsang to discover what is free of suffering, free of our circumstances, and even free of ideas of freedom, enlightenment, or states of consciousness. The simple and direct pointing of the teaching of Sri Ramana Maharshi represents and provides you with the immediacy of awakening and supports the direct discovery of the freedom in the core of your being. You can directly and intimately realize the happiness, fulfillment, and freedom of your inherent nature. 

Life is painful, and the pain you experience generates sensations, emotions, and thoughts. Most people are not even aware of how much they participate in the creation of their suffering. You actually have to practice suffering for it to continue. Usually, your thoughts drift from your circumstances, to your pain, your future, your past, and all of the different strategies you create to protect yourself, and avoid what you don’t want.

You also might endlessly ponder how to get rid of your pain, or try to figure out how to stop the endless swirl of thought rolling through your mind. You might even actively engage in the endless process of blaming people in your life about the suffering they cause, or the suffering created by unwanted circumstances—rarely do you stop and notice that perhaps you are the only one responsible for generating the negativity you are experiencing. 

The natural tendency of your mind to indulge or give your attention to the emotions, sensations, and stories that emerge in your mind about your pain, your circumstances, the people in your life, and whatever you imagine all of this means about you and them—from the self-centered perspective of the egoic mind—seem to be the cause of your suffering. And suffering is simply exhausting.

Every meeting with Kosi represents an opportunity to end this. The discovery that her teaching offers is the greatest of all gifts and opens your mind and heart to an indescribable presence free of every sensation, thought, circumstance, experience and state of consciousness. 

There is no format, formula or methodology for satsang, it is an in-the-moment meeting to inquire into the deepest question : „Who are you…really?“ 

Kosi confirms the living freedom within you and challenges you to deepen into your own direct inquiry.

Donation 10EUR requested. All are Welcome.

Earlier Event: February 28
Satsang with Kosi - Croatia
Later Event: March 3
Satsang with Kosi - Croatia