Back to All Events

Yoga of Light

  • Wisdom Satsang Hall 660/2 U Stanice B103 Liboc Praha 6 Czech Republic (map)
Yoga of Light
140.00
Quantity:
prosim zapsat

Co to znamená, abyste byli osvobozeni od nekonečné gyrály vaší mysli? Zdá se, že dokonce i po hlubokých okamžicích realizace, prohloubení nebo hlubokých okamžiků probuzení se vrátíte zpět do starých vzorků utrpení nebo prostě neděláte žádný pokrok, což vám nechává škrábat hlavu a přemýšlíte proč? Nebo jste prostě zamilovaní všemi různými duchovními praktikami a učením a divíte se, odkud byste měli začít?

Co skutečně vyžaduje dosažení toho, co je známo jako seberealizace, osvobození nebo osvícení? Kosisův nesmyslný přístup k učení Šrí Ramany Maharshi je hluboký přenos, který podporuje dramatický posun ve vědomí od utrpení přírody vaší mysli k hlubokému míru a svobodě vašeho srdce.

Její přímé, pragmatické a velmi sestupné vedení je dech čerstvého vzduchu, který podporuje skutečný pokrok ve vaší duchovní evoluci. Pokud jste unavení z veškerého duchovního chmýří, který vám nezdá, že by vám pomohl dosáhnout skutečného pokroku, tento jednodenní ústup vás katapultuje do věčné hloubky svobody živé uvnitř vás.

Tato linie a výuka není vůbec příležitostná. Je to viscerální přenos, který podporuje hluboké a intimní vyšetřování vaší věčné přirozenosti.

75Euro

<<ENGLISH TRANSLATION>>

What does it take to be free of the endless gyration of your mind? It seems like even after profound moments of realization, deepening, or profound moments of awakening you fall back into old patterns of suffering or you simply don't make any progress, which leaves you scratching your head wondering why? Or you are simply mystified by all the different spiritual practices and teachings and wonder where you should begin?

What does it really take to achieve what is known as self-realization, liberation, or enlightenment? Kosi's no-nonsense approach to the teaching of Sri Ramana Maharshi is a profound transmission that supports a dramatic shift in consciousness from the suffering nature of your mind to the profound peace and freedom of your heart.

Her direct, pragmatic, and very down to earth guidance is a breath of fresh air that supports real progress in your spiritual evolution. If you are tired of all the spiritual fluff that doesn't seem to help you make any real progress, this one day retreat will catapult you into the eternal depth of freedom alive within you.

This lineage and teaching is not at all casual. It is a visceral transmission that supports a deep and intimate inquiry into your eternal nature. 

75Euros

 

Earlier Event: October 4
Satsang s Kosi